Тел: (092) 66 62 62 | GSM: +359 898 558 658

Политика на поверителност

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ! Каква е целта на този документ?
В тази Политика за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

„Кафе Клуб-М“ ООД, е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175530184, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Сан Стефано“ № 8, тел.: +35992666262, и-мейл адрес: info@mirahotel.eu и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас?
Адрес за кореспонденция: гр. Враца, ул. „Сан Стефано“ № 8, тел.: +35992666262, и-мейл адрес: info@mirahotel.eu

Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?

Адрес: гр. Враца, ул. „Сан Стефано“ № 8

Тел.: +35992666262

E-mail: info@mirahotel.eu

Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

Каква информация мога да намеря в тази Политиката за поверителност?
Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Кафе Клуб-М“ ООД включително:

– Какви лични данни събираме за Вас?

– Каква е целта на тяхното събиране?

– За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

– С кого споделяме Вашите лични данни?

– Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

– Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?

– Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

 

С тази Политика за поверителност „Кафе Клуб-М“ ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

Какво са лични данни?
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон.

Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код.

 

Какви лични данни събира „Кафе Клуб-М“ ООД за Вас и за какви цели (защо)?
За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, „Кафе Клуб-М“ ООД събира следната информация и лични данни за Вас.

Тук са основните категории лични данни, които събираме за Вас и причините (целите), поради които обработваме тези лични данни:

 

Информация, която предоставяте доброволно:
– Информация за регистрацията, когато създавате профил на страницата на „Кафе Клуб-М“ ООД – https://restaurant.mirahotel.eu/, за да можем:

1. Да създадем профила Ви, за да можете да правите поръчките си в съответствие с нашите Условия;

2. Да Ви идентифицираме, когато влезете в профила си;

3. Да се свържем с Вас за изпълнение на предлаганите от нас услуги; и

4. Да Ви уведомяваме за промени или актуализации на нашите Условия и Политика за поверителност.

„Бисквитки“ и подобни технологии, за да можем:
1. Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;

2. Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи; и

3. Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.

 

Какво означава обработка на лични данни?
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

На какво основание (защо) „Кафе Клуб-М“ ООД обработва лични данни за вас?

Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.

Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас (т.е. да се уверите, че получавате поръчката си, когато я искате).

Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.

В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. В случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да “защитаваме вашите жизнени интереси” спасяването на живота си) или тези на друго лице (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност).

Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не (и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни).

Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.

Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в “Как да се свържете с нас?” по-горе.

„Кафе Клуб-М“ ООД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни промоции и нови услуги за доставка например, както и на всякакви други рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за запитвания и за абониране за рекламен/информационен бюлетин).

Съгласието, което предоставяте може по всяко време да бъде оттеглено, като изпратите имейл на info@mirahotel.eu или писмено заявление на адреса за кореспонденция.

 

Как получаваме личните Ви данни? По какъв начин обработваме личните Ви данни?
За да предостави продукти и услуги, „Кафе Клуб-М“ ООД обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата и икономическа Ви идентичност по следните начини:

– чрез попълване от Ваша страна на формуляри, които са Ви предоставяни на уеб-страницата на „Кафе Клуб-М“ ООД. Формулярите се попълват в уеб-сайта ни на съответните места, оставени със свободни позиции за личните Ви данни;

– чрез посещение на уеб-портала за използване на услугите уеб-страницата ни;

– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

– чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?
Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

– По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

– По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 

Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни.

 

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
В случай че сте регистрирани потребители на „Кафе Клуб-М“ ООД, имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.

Освен това имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас.

В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

Правото на достъп до личните данни, които „Кафе Клуб-М“ ООД обработва за Вас и да получите копие от тях
Право да искате от „Кафе Клуб-М“ ООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на info@mirahotel.eu;
Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от „Кафе Клуб-М“ ООД, в случай че са налице условията за това.
Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;
Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: info@mirahotel.eu;
Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?
За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, „Кафе Клуб-М“ ООД няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да получите доставка на храна.

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.

В случай че в резултат на извършени промени в тези Политики за поверителност, се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.